به گزارش قلم پرس، یعقوب نامی در جلسه راهبردی با مدیرعامل موسسه نابینایان بصیر اظهار کرد: کلیه معابر بهسازی شده در سطح مناطق باید با رعایت ضوابط و دستورالعمل‌های مناسب‌سازی باشند که جهت نظارت و کنترل بر حسن انجام این امر به‌صورت مستمر، کارشناسان عمرانی مناطق می‌بایست پروژه‌های در دست احداث طرح را پایش کنند. وی […]

به گزارش قلم پرس، یعقوب نامی در جلسه راهبردی با مدیرعامل موسسه نابینایان بصیر اظهار کرد: کلیه معابر بهسازی شده در سطح مناطق باید با رعایت ضوابط و دستورالعمل‌های مناسب‌سازی باشند که جهت نظارت و کنترل بر حسن انجام این امر به‌صورت مستمر، کارشناسان عمرانی مناطق می‌بایست پروژه‌های در دست احداث طرح را پایش کنند.

وی افزود: اجرای ضوابط و مقررات جهت افزایش حضور پذیری معلولین و تقویت جایگاه واقعی این افراد در جامعه مستلزم شکل‌گیری عزم و همیاری عمومی و به‌کارگیری ظرفیت کامل اجتماعی است، لذا انتظار می‌رود همه دستگاه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط با اهتمام ویژه و بهره‌گیری از دانش و ضوابط و مقررات مصوب بیش‌ازپیش بتوانند در این مسیر گام بردارند.