معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۸، از اصلاح آب‌روها و مرمت سنگفرش در قسمت‌های حفاری شده خیابان امام خمینی (ره) خبر داد.‌ به گزارش قلم پرس، اورنگ رسولی ضمن اعلام خبر فوق گفت: به دلیل حفاری‌های انجام یافته به صورت نواری در خیابان امام خمینی (ره)، از روز گذشته اصلاح سنگفرش و آب‌روهای این مسیر توسط عوامل […]معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۸، از اصلاح آب‌روها و مرمت سنگفرش در قسمت‌های حفاری شده خیابان امام خمینی (ره) خبر داد.‌

به گزارش قلم پرس، اورنگ رسولی ضمن اعلام خبر فوق گفت: به دلیل حفاری‌های انجام یافته به صورت نواری در خیابان امام خمینی (ره)، از روز گذشته اصلاح سنگفرش و آب‌روهای این مسیر توسط عوامل فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۸ اجرایی شده و اصلاح شد.