مجلس از پاسخ های روحانی به ۴ سوال قانع نشد
مجلس از پاسخ های روحانی به ۴ سوال قانع نشد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی از ۵ سوال مطرح درصحن علنی مجلس از رییس جمهور از پاسخ های رئیس جمهور به ۴ سوال قانع نشدند. به گزارش قلم پرس، نمایندگان در نشست علنی امروز ( سه شنبه ۶ شهریور) درجریان بررسی سوال از رییس جمهور از توضیحات روحانی به ۴ سوال از مجموع ۵ سوال مطرح شده […]

نمایندگان مجلس شورای اسلامی از ۵ سوال مطرح درصحن علنی مجلس از رییس جمهور از پاسخ های رئیس جمهور به ۴ سوال قانع نشدند.

به گزارش قلم پرس، نمایندگان در نشست علنی امروز ( سه شنبه ۶ شهریور) درجریان بررسی سوال از رییس جمهور از توضیحات روحانی به ۴ سوال از مجموع ۵ سوال مطرح شده قانع نشده بنابراین سوالات به قوه قضاییه ارسال شد.

براساس ماده ۲۱۳ آیین نامه داخلی مجلس درخصوص سوال از رییس جمهور آمده است:

رئیس جمهور موظف است ظرف یک ‌ماه از تاریخ دریافت سؤال یا سؤالات، در جلسه علنی مجلس حضور یابد و به سؤال یا سؤالات مطروحه نمایندگان پاسخ گوید مگر با عذر موجه با تشخیص مجلس شورای اسلامی. مدت طرح سؤال یا سؤالات از طرف نمایندگان منتخب سؤال‌کنندگان حداکثر سی دقیقه و مدت پاسخ رئیس جمهور حداکثر یک ‌ساعت است که طرفین می‌توانند وقت خود را به دو بخش تقسیم نمایند. در این صورت همه سؤالات و پاسخ‌ها در بخش اول وقت هر یک از دوطرف بیان می‌شود و در بخش دوم ابهامات سؤال‌کنندگان و پاسخ‌های رئیس جمهور مطرح می‌گردد.

تبصره- پس از این مرحله، درباره پاسخ رئیس جمهور به هر یک از سؤالات از نظر قانع‌کننده بودن به صورت جداگانه رأی‌گیری می‌شود.

چنانچه اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه از پاسخ رئیس جمهور به سؤالی قانع نشده باشند و موضوع مورد سؤال، نقض قانون و یا استنکاف از قانون محسوب شود، آن سؤال به قوه قضاییه ارسال می‌شود.

گفتنی است نمایندگان در بررسی طرح سوال از رییس جمهور از پاسخ های روحانی درخصوص کنترل قاچاق کالا و ارز، کاهش ارزش پول ملی، افزایش رکود اقتصادی و  بیکاری قانع نشدند./