به گزارش روابط عمومی، بهرام فرهخت مدیرعامل شرکت بهره برداری قطارشهری تبریز اظهار کرد: با توجه به عدم برگزاری نماز جمعه ۲۰ فروردین سال ۱۴۰۰ و ضرورت سلامتی شهروندان تبریزی در شرایط جدید شیوع کرونا در سطح شهر، متروی تبریز روز جمعه پذیرش مسافر نخواهد داشت.وی افزود : از شهروندان خواهشمندیم در روزهای عادی در مواقع تردد در […]

به گزارش روابط عمومی، بهرام فرهخت مدیرعامل شرکت بهره برداری قطارشهری تبریز اظهار کرد: با توجه به عدم برگزاری نماز جمعه ۲۰ فروردین سال ۱۴۰۰ و ضرورت سلامتی شهروندان تبریزی در شرایط جدید شیوع کرونا در سطح شهر، متروی تبریز روز جمعه پذیرش مسافر نخواهد داشت.
وی افزود : از شهروندان خواهشمندیم در روزهای عادی در مواقع تردد در ایستگاه های مترو و در طول سفر خود در داخل قطارها حتماً از ماسک استفاده کرده و پروتکل های بهداشتی را رعایت نمایند.