خبرگزاری میزان – غلامرضا مهدوی، رئیس شورای حل اختلاف استان تهران در نشست مدیران شورای حل اختلاف استان تهران گفت: پرونده‌هایی که بعد از گذشت سه ماه تاکنون در مورد آن‌ها تصمیم گرفته نشده باید به فوریت تعیین تکلیف شود. رئیس شورای حل اختلاف استان تهران خاطرنشان کرد: سرپرستان باید در هر ماه اعلام کنند […]

خبرگزاری میزان – غلامرضا مهدوی، رئیس شورای حل اختلاف استان تهران در نشست مدیران شورای حل اختلاف استان تهران گفت: پرونده‌هایی که بعد از گذشت سه ماه تاکنون در مورد آن‌ها تصمیم گرفته نشده باید به فوریت تعیین تکلیف شود.

رئیس شورای حل اختلاف استان تهران خاطرنشان کرد: سرپرستان باید در هر ماه اعلام کنند که چه تعداد پرونده بالای سه ماه تعیین تکلیف شده و بازرسین اعزامی به مجتمع‌ها محاسن، معایب و نقایص مجتمع‌ها را منعکس کنند تا در خصوص آن‌ها تصمیم گیری شود و بدنبال آن نیز سرپرستان مجتمع‌ها از لحاظ قابلیت و شایستگی ارزیابی و بررسی خواهند شد.

بیشتر بخوانید:

وی افزود: ظرف یک ماه آینده با همکاری مدیریت انفورماتیک شورای حل اختلاف استان تهران در خصوص دادرسی الکترونیکی اتاقی در کلیه مجتمع‌ها تهیه شود و از طریق ویدئوکنفرانس برخی از جلسات رسیدگی برگزار شود.

مهدوی تصریح کرد: بازسازی برخی از مجتمع‌ها در دستور کار قرار دارد و سرپرستان همواره در دسترس مردم باشند و خود را از دسترس مردم دور نکند.

انتهای پیام/