لزوم تامین زیرساخت های شهرک خودرو
لزوم تامین زیرساخت های شهرک خودرو

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی گفت: وعده هایی در خصوص تامین زیر ساخت های این شهرک داده شده بود که تا به امروز عملی نشده است و باید این موضوع هرچه سریعتر بررسی و محقق شود.

به گزارش قلم پرس، موسی خلیل الهی در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم استان در خصوص موضوع انتقال شهرک خودرو اظهار داشت: بحث خودرو یکی از مشکلات شهر تبریز بوده و یکی از مشاغلی که بر روی امنیت روانی مردم تاثیر گذار بوده موضوع نمایشگاه های خودرو و اصناف همگن است
وی افزود: هدف از ایجاد شهرک خودرو انتقال هرچه سریعتر به این شهرک بوده اما با وجود پیگیری های چند سال اخیر این کار محقق نشده است.
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی ادامه داد: دخالت افراد غیرمرتبط در معاملات شهرک خودرو و ایجاد قیمت های کاذب منجر به این شده تا افراد مرتبط نتوانند اقدام به خرید ملک در این شهرک کنند.
خلیل الهی خاطرنشان کرد: با توجه به این موضوع تنها افراد مرتبط با صنعت خودرو مجاز به حضور در این شهرک بوده و انجام معاملات توسط افراد غیرمرتبط ممنوع شود.
وی در خصوص تامین زیرساخت های شهرک خودرو، بیان کرد: وعده هایی در خصوص تامین زیر ساخت های این شهرک داده شده بود که تا به امروز عملی نشده است و باید این موضوع هرچه سریعتر بررسی و محقق شود.