لزوم ارائه برنامه ای دقیق برای پیشگیری از آلایندگی های زیست محیطی
لزوم ارائه برنامه ای دقیق برای پیشگیری از آلایندگی های زیست محیطی

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی گفت: باید برای پیشگیری آسیب های زیست محیطی و رفع آلایندگی ها برنامه ای دقیق بدون نقض قوانین و قابل رصد توسط شرکت های بهره بردار از معادن ارائه شود.

به گزارش قلم پرس، موسی خلیل الهی در نشست بررسی مشکلات زیست محیطی استان با بیان اینکه حفاظت از حقوق عامه یکی از اولویت های دستگاه قضایی بوده و در این خصوص منابع طبیعی نیز یکی از مصادیق حقوق عامه است، اظهار داشت: با کسانی که با تعرض به منابع طبیعی موجب تضییع و از بین رفتن حقوق عامه و آلودگی محیط زیست شوند قاطعانه و بر اساس قانون برخورد می شود.
وی در خصوص پیشگیری از آلایندگی های زیست محیطی، خاطرنشان کرد: برای پیشگیری آسیب های زیست محیطی و از بین رفتن منابع طبیعی و رفع آلودگی ها باید برنامه ای دقیق بدون نقض قوانین ارائه شود.
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی  با اشاره به موضوع فعالیت معادن در استان افزود: معادن جزو منابع ملی و انفال بوده و متعلق به مردم است و تنها مجوز بهره برداری از آن صادر شده و باید منافع حاصل از مجوزهای بهره برداری صرف توسعه منطقه و حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست شود.
در ادامه این نشست حسن عباس نژاد مدیرکل حفاظت محیط زیست استان ضمن قدردانی از همراهی دادگستری کل استان با اداره کل حفاظت محیط زیست استان و ارائه گزارشی از مشکلات زیست محیطی استان، گفت: هرکجا با مشکل مواجه بودیم  با ورود دستگاه قضا به نتیجه مطلوبی رسیده ایم.