به گزارش ایسنا، داریت سلسو رییس کنفدراسیون شمشیربازی آسیا درگذشت. او در سن ۶۹ سالگی و به علت بیماری کرونا جان خود را از دست داد.  سلسو رییس سابق کمیته ملی المپیک فیلیپین نیز بوده است. کنفدراسیون شمشیربازی آسیا نیز نوشت: با اندوه فراوان درگذشت رئیس محبوب خود آقای سلسو ال دایریت را اعلام می کنیم. […]

به گزارش ایسنا، داریت سلسو رییس کنفدراسیون شمشیربازی آسیا درگذشت. او در سن ۶۹ سالگی و به علت بیماری کرونا جان خود را از دست داد. 

سلسو رییس سابق کمیته ملی المپیک فیلیپین نیز بوده است.

کنفدراسیون شمشیربازی آسیا نیز نوشت: با اندوه فراوان درگذشت رئیس محبوب خود آقای سلسو ال دایریت را اعلام می کنیم. ما یک رهبر ورزشی، یک پدر ، یک برادر و دوست عزیز که برای خیلی افراد بود را  از دست داده ایم. ما عمیقاً همدردی خود را با خانواده آقای سلسو داریت ابراز می داریم. روح او در آرامش باشد.

انتهای پیام