به منظور توسعه شیوه های تشویق سرمایه گذاری و مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی در طرح های توسعه و عمران شهری، به استناد مصوب جلسه فوق العاده مورخه ۲۷/۳/۹۳ شورای محترم اسلامی شهر، شهرداری تبریز در نظر دارد پروژه های مشروحه ذیل را از طریق فراخوان عمومی و با روش های مرسوم مشارکتی با افراد […]به منظور توسعه شیوه های تشویق سرمایه گذاری و مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی در طرح های توسعه و عمران شهری، به استناد مصوب جلسه فوق العاده مورخه ۲۷/۳/۹۳ شورای محترم اسلامی شهر، شهرداری تبریز در نظر دارد پروژه های مشروحه ذیل را از طریق فراخوان عمومی و با روش های مرسوم مشارکتی با افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط را با روش B.O.T اجرا نماید.

به گزارش قلم پرس، متقاضیان می توانند طرح پیشنهادی خود را پس از بازدید از محل بهره برداری و اطلاع کامل از شرایط سازمان، آنالیز هزینه و درآمد و لیست تجهیزات، توانمندی مالی، روزمه کاری سهم الشرکه پیشنهادی برای شهرداری تبریز را به آدرس : تبریز بلوار علامه طباطبایی (چایکنار) نرسیده به شهرداری منطقه یک باغ صبای تبریز شماره تماس ۳۵۲۴۵۴۱۱-۰۴۱ تحویل دهند.