رئیس کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر تبریز گفت: عینالی بهترین بستر و پتانسیل را برای توسعه ورزش همگانی و حضور خانوادگی شهروندان در برخی رشته های ورزشی دارد. به گزارش قلم پرس، کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی با حضور پرویز هادی رئیس کمیسیون، شهرام دبیری و حکیمه غفوری اعضای کمیسیون و بابک […]رئیس کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر تبریز گفت: عینالی بهترین بستر و پتانسیل را برای توسعه ورزش همگانی و حضور خانوادگی شهروندان در برخی رشته های ورزشی دارد.

به گزارش قلم پرس، کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی با حضور پرویز هادی رئیس کمیسیون، شهرام دبیری و حکیمه غفوری اعضای کمیسیون و بابک دانش پناه مدیرعامل سازمان عون بن علی در سالن کنفرانس عینالی برگزار شد.