عملیات آسفالت تراشی، اصلاح روسازی و آسفالت ریزی خیابان فردوسی
عملیات آسفالت تراشی، اصلاح روسازی و آسفالت ریزی خیابان فردوسی

عملیات آسفالت تراشی، اصلاح روسازی و آسفالت ریزی خیابان فردوسی با بیش از ۱۴۰۰ تن آسفالت توسط سازمان عمران شهرداری تبریز اجرا شد.

به گزارش قلم پرس، این پروژه طی مدت ۷شبانه روز کاری و  برای جلوگیری از مشکلات ترافیکی به صورت شبانه اجرا شد.

خیابان فردوسی از شریان های اصلی مرکزی شهر و از ورودی های اصلی محدوده بازار تبریز است که شاهد تردد بخش عمده ای از خودروهای شخصی و اتوبوس های شرکت واحد در این خیابان هستیم .

سازمان عمران شهرداری تبریز عهده دار تولید و تامین آسفالت مورد نیاز در نهضت عظیم آسفالت شهرداری تبریز است و با تعامل سازنده با مناطق دهگانه شهرداری تبریز و سازمان های مرتبط به صورت شبانه روزی در حال ارائه خدمات است.