جلسه هماهنگی با کارشناسان ثبتی جهت طی مراحل اخذ اسناد مالکیت برای محدوده پارک بزرگ ائل گلی تبریز در محل اداره کل املاک و مستغلات شهرداری تبریز تشکیل شد. به گزارش قلم پرس، این نشست با حضور مدیرکل املاک، کارشناسان ثبتی و کارشناسان این اداره کل تشکیل و موارد لازم جهت طی مراحل اخذ سند مالکیت برای محدوده پارک بزرگ […]جلسه هماهنگی با کارشناسان ثبتی جهت طی مراحل اخذ اسناد مالکیت برای محدوده پارک بزرگ ائل گلی تبریز در محل اداره کل املاک و مستغلات شهرداری تبریز تشکیل شد.

به گزارش قلم پرس، این نشست با حضور مدیرکل املاک، کارشناسان ثبتی و کارشناسان این اداره کل تشکیل و موارد لازم جهت طی مراحل اخذ سند مالکیت برای محدوده پارک بزرگ ائل گلی تبریز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.