دو عضو شورای اسلامی شهر قزوین و تنی چند از مدیران ارشد شهرداری قزوین میهمان سازمان سرمایه گذاری شهرداری تبریز و رئیس کمیسیون سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر تبریز شدند. به گزارش قلم پرس، بهرام روشنی مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی در جلسه هم اندیشی و استفاده از تجربیات تبریز با اشاره […]دو عضو شورای اسلامی شهر قزوین و تنی چند از مدیران ارشد شهرداری قزوین میهمان سازمان سرمایه گذاری شهرداری تبریز و رئیس کمیسیون سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر تبریز شدند.

به گزارش قلم پرس، بهرام روشنی مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی در جلسه هم اندیشی و استفاده از تجربیات تبریز با اشاره به توفیقات مجموعه شهرداری در جذب سرمایه گذار، گفت: سیاست های تشویقی قابل توجه برای سرمایه گذاران امر توسعه شهری را شکوفا می کند و به همین خاطر استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی باید در اولویت اول قرار گیرد. 
وی افزود: همراهی با سرمایه گذار، چابک‌سازی اداری و حذف بروکراسی های زائد مرسوم یکی دیگر از راهکارهای اساسی موفقیت در امر سرمایه گذاری شهری است. 
روشنی اظهار کرد: باید با محوریت و نظارت شهرداری و نیز با بکار بردن شیوه های جدید، بستر استفاده از پتانسیل های بخش خصوصی را فراهم کرد.