شهرداری تبریز از دستگاه‌های تاثیرگذار در امر مبارزه با مواد مخدر و نگهداری معتادان است
شهرداری تبریز از دستگاه‌های تاثیرگذار در امر مبارزه با مواد مخدر و نگهداری معتادان است

سرپرست دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان آذربایجان شرقی بر اجتماعی کردن هر چه بیشتر و بهتر مبارزه با مواد مخدر تأکید کرد. امیر رنجبر در صحن علنی شورای اسلامی کلانشهر تبریز، ضمن قدردانی از حمایت های اعضای شورای شهر و شهرداری تبریز از مرکز ماده ۱۶، گفت: شهرداری تبریز به عنوان یکی […]


سرپرست دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان آذربایجان شرقی بر اجتماعی کردن هر چه بیشتر و بهتر مبارزه با مواد مخدر تأکید کرد.

امیر رنجبر در صحن علنی شورای اسلامی کلانشهر تبریز، ضمن قدردانی از حمایت های اعضای شورای شهر و شهرداری تبریز از مرکز ماده ۱۶، گفت: شهرداری تبریز به عنوان یکی از دستگاه های تأثیرگذار در امر صیانت و حمایت از معتادان و خانواده های آنان و همچنین تهیه اقلام مصرفی در مرکز ماده ۱۶ کمک شایانی در راستای نگهداری معتادان بویژه معتادان متجاهر کرده است.

وی افزود: افتخار شعار تبریز به عنوان شهر بدون معتاد متجاهر در سطح کشور مرهون تلاش ها و مجاهدت های دستگاه های متولی در عرصه مبارزه با مواد مخدر و همچنین وجود مرکز ماده ۱۶ است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخی از کاستی ها و مشکلات، بر ادامه حمایت های شورا و شهرداری تبریز در امر خطیر مبارزه با مواد مخدر در کنار سایر دستگاه های مسئول تأکید کرد.

سرپرست دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان ضمن تبیین اقدامات تحقق یافته در سال گذشته، برنامه ها و سیاست های طراحی شده از سوی دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر را در سال جاری تشریح کرد.

رسول برگی، رئیس شورای شهر تبریز نیز با قدردانی از تلاش ها و خدمات دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان و سایر دستگاه های دخیل در امر خطیر و حساس مبارزه با مواد مخدر، بر ادامه همکاری شهرداری تبریز به منظور تحقق اهداف مبارزه با مواد مخدر تأکید کرد.