شرایط بد اقتصادی چه در شهرداری و چه در بقیه ارگانها تاثیرگذار بود
شرایط بد اقتصادی چه در شهرداری و چه در بقیه ارگانها تاثیرگذار بود

عضو شورای شهر تبریز گفت: شرایط بد اقتصادی چه در شهرداری و چه در بقیه ارگانها تاثیرگذار بود اما همکاران محترم شورا و شورای پنجم با تمام دلسوزی برای تامین و تخصصیص بودجه پروژه های شهری پیگیری کامل و دقت نظر داشته اند.

به گزارش فلم پرس، سونیا اندیش در آئین بهره‌برداری از پروژه های عمرانی شهرداری منطقه ۵ تبریز اظهار کرد: در سال جاری و سال گذشته، با وجود رکود اقتصادی و افزایش قیمت ها و تورم که پیش بینی های بودجه ای را دچار مشکلات عمده کرد، اجرای پروژه های مصوب و نیمه تمام نیز با مشکل مواجه شد اما شهرداری و شورا در مباحث عمرانی و خدماتی و تامین هزینه های نیروی انسانی اقدامات خوبی انجام داد.

او ادامه داد: این شرایط بد اقتصادی چه در شهرداری و چه در بقیه ارگانها تاثیرگذار بود اما همکاران محترم شورا و شورای پنجم با تمام دلسوزی برای تامین و تخصصیص بودجه پروژه های شهری پیگیری کامل و دقت نظر داشته اند.

عضو شورای شهر تبریز اظهار کرد: در دوره فعلی هزینه های شهرداری جمع و جور شده و ماهانه جلوی میلیاردها تومان ریخت و پاش و هزینه گرفته شده است.

او افزود: شورای پنجم امانتدار بوده و شهرداری نیز در این دوره با تحمل سختی در هزینه ها دقت کرده است تا بیت المال را حفظ کند. این یک قدم رو به رشد بوده و این مهم است که شهرداری در جا نزده و عقب گرد نداشته است. این از نشانه های اعتماد به شورای پنجم است و البته شورا هم سعی کرده که امانتدار باشد.