به گزارش قلم پرس، شهرداری منطقه ۳ با آماده‌سازی نمک غیرخوراکی لازم برای جاسازی در مخازن نمک مسیرهای سطح حوزه، آمادگی لازم جهت مقابله با یخبندان احتمالی را کسب نموده است.در همین راستا برای تردد بدون حادثه وسایل نقلیه عمومی و سهولت رفت و آمد شهروندان در ۱۵ مسیر اصلی این منطقه اعم از ورودی و خروجی […]

به گزارش قلم پرس، شهرداری منطقه ۳ با آماده‌سازی نمک غیرخوراکی لازم برای جاسازی در مخازن نمک مسیرهای سطح حوزه، آمادگی لازم جهت مقابله با یخبندان احتمالی را کسب نموده است.
در همین راستا برای تردد بدون حادثه وسایل نقلیه عمومی و سهولت رفت و آمد شهروندان در ۱۵ مسیر اصلی این منطقه اعم از ورودی و خروجی اتوبان شهید کسائی بعنوان مهمترین مسیر عبوری اتومبیل‌ها، مسیر آزادی، کمربندی میانی و در تمامی روگذرها و زیرگذرهای سطح حوزه منطقه از جمله پل روگذر ابوریحان و زیرگذر شریعتی، طالقانی و … با جاسازی نمک غیر خوراکی در مخازن تعبیه شده، این منطقه آمادگی لازم برای مقابله با یخبندان احتمالی را کسب کرده است.
همچنین این منطقه در خصوص سایر تجهیزات لازم جهت سهولت تردد شهروندان، توسط تلاشگران سه ناحیه تحت فعالیت خود برای توزیع نمک غیرخوراکی برای شهروندان، آمادگی دارد.