سگ های ولگرد معضلی برای جامعه شهر نشینی
سگ های ولگرد معضلی برای جامعه شهر نشینی
سگ های ولگرد امروز با افزایش جمعیت تبدیل به آسیب و معضلی برای جامعه شهرنشینی شده است.

قلم پرس|| یادداشت/ علی سلیمی:هر روز خبرهایی در مورد سگ گزیدگی در رسانه ها منتشر می شود که اغلب این حوادث منجر به فوت فرد گزیده شده می شود، اما چرا این وضعیت کنترل می شود و همچنان شاهد چنین حوادثی هستیم.

بر اساس قانون متولی کنترل و مدیریت سگ های ولگرد یا بلاصاحب مدیریت شهری بوده و حتی مکنی به عنوان پناهگاه و مدیریت این حیوانات ایجاد کرده اند، اما طی سال های اخیر متاسفانه افرادی منورالفکر معاب با ایجد کمپین های اعتراضی از اقدامات شهرداری برای کنترل و کاهش جمعیت این حیوانات جلوگیری کرده اند و با غذا رسانی به این حیوانات و ایجاد فضایی امن برای آنها موجب زاد و ولد و افزایش جمعیت آنها شده اند به طوری که بر اساس گفته شده طی چند سال اخیر آمار جمعیتی این حیوانات چند برابر شد است و طبق گفته حبیبه هراتی مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تبریز؛ غذارسانی به سگ های بلاصاحب موجب ازدیاد نسل سگ های بلاصاحب تشدید می شود.

هرچند این حیوانات هم مخلوقات پروردگار هستند اما عدم کنترل و غذا رسانی و ایجاد حاشیه امن خارج از اکوسیستم حیاتی این حیوانات موجب تبدیل شد آن به معضلی برای جامعه شهری می شود به طوری که هر روز شاهد حضور گله ای سگ های بلاصاحب در نقاط مختلف شهر هستیم و حوادثی همچون حمله به عابرین و رهگذران از جمله کودکان می شنویم که باعث رعب و وحشت شهروندان مخصوصا کودکان در خیابان و محله ها می شود.

در کنار مدیریت جمعیت این حیوانات بهتر است با افرادی که با غذا رسانی موجب افزایش جمعیت این حیوانات می شوند برخورد قانونی شود، یا شرایطی ایجاد شود تا نگهداری از این سگ های بلاصاحب به همان افراد سپرده شود تا در منزل شخصی خود از آن نگهداری کند!