خبرگزاری میزان – زمان برگزاری آزمون جامع دوره دکتری دانشگاه علوم قضایی اعلام شد. بر این اساس بدینوسیله به اطلاع دانشجویان دوره دکتری دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری می‌رساند، امتحان جامع کتبی و شفاهی دوره دکتری به صورت برخط (آنلاین) برگزار خواهد شد که کتبی آن در روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ از ساعت ۸:۳۰ […]

خبرگزاری میزان – زمان برگزاری آزمون جامع دوره دکتری دانشگاه علوم قضایی اعلام شد.

بر این اساس بدینوسیله به اطلاع دانشجویان دوره دکتری دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری می‌رساند، امتحان جامع کتبی و شفاهی دوره دکتری به صورت برخط (آنلاین) برگزار خواهد شد که کتبی آن در روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ از ساعت ۸:۳۰ صبح خواهد بود.

نحوه ورود و استفاده از سیستم امتحان، پس از ثبت نام دانشجویان متقاضی از سوی دانشگاه علوم قضایی توضیح داده خواهد شد. (احتمالاً به تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳)

شرایط شرکت در امتحان:

گذراندن همه دروس مرحله آموزشی با میانگین نمره حداقل ۱۶

تصویب نهایی موضوع رساله

ارائه گواهی معتبر زبان عمومی انگلیسی

آزمون TOEFL با حداقل نمره ۶۱ یا ۵۰۰ (بر حسب نوع آزمون)

آزمون IELTS با حداقل نمره ۵/۵

آزمون MCHE=MSRT با حداقل نمره ۵۰

آزمون TOLIMO با حداقل نمره ۵۰۰

زبان عمومی دانشگاه تهران با حداقل نمره ۶۰

مواد امتحانی و ضرایب آن‌ها:
رشته حقوق خصوصی:

حقوق مدنی (ضریب ۲)، فقه (خصوصی) (ضریب ۲)، حقوق تجارت (ضریب ۱)

رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی:

حقوق جزای عمومی و اختصاصی (ضریب ۲)، فقه (جزا) (ضریب ۳)، جرم شناسی (ضریب ۲)

لازم است دانشجویان واجد شرایط، جهت شرکت در این امتحان تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ درخواست خود را به آدرس ایمیل TahsilateTakmili ۱۳۹۹@yahoo.com ارسال نمایند و در جلسه توجیهی شرکت کنند (احتمالاً به تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳) تا مقدمات برگزاری امتحان فراهم شود.

انتهای پیام/