روند اجرای پروژه‌های مسیرگشایی شتاب بگیرد
روند اجرای پروژه‌های مسیرگشایی شتاب بگیرد

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تبریز گفت: مهمترین خواسته ما در خصوص تکمیل پروژه‌های مسیرگشایی‌ها است. در سال‌های گذشته عملکرد چندان خوبی در این زمینه نداشتیم و باید اتمام پروژه‌های مسیرگشایی تحقق یابد. به گزارش قلم پرس، فریدون بابایی اقدم در جلسه امروز شورای شهر تبریز اظهار کرد: بازدیدی از پروژه حاشیه‌نشینی اسدگلی […]رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تبریز گفت: مهمترین خواسته ما در خصوص تکمیل پروژه‌های مسیرگشایی‌ها است. در سال‌های گذشته عملکرد چندان خوبی در این زمینه نداشتیم و باید اتمام پروژه‌های مسیرگشایی تحقق یابد.

به گزارش قلم پرس، فریدون بابایی اقدم در جلسه امروز شورای شهر تبریز اظهار کرد: بازدیدی از پروژه حاشیه‌نشینی اسدگلی داشتم و بیش از یک‌سال از تعطیلی این پروژه سپری شده است.

وی ادامه داد: باید ۹۵ خانه در انجام تملک شود که بلوک‌های بعدی احداث شود و همچنین طراحی آنجا نیز باید بازبینی داشته و فعال شود.

بابایی اقدم در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در خصوص بیمارستان کودکان از آقای مردانی آذر تشکر می‌کنیم اما با تخلیه و انتقال کل بیمارستان کودکان‌ به بیمارستان تازه تاسیس، مشکلاتی پیش آمده است.

وی افزود: بیشتر کودکان شهر ما در غرب و شمال تبریز به این بیمارستان مراجعه می‌کردند که با جمع آوری آن و مسافت طولانی بیمارستان جدید، خدای ناکرده اتفاقات ناگواری می‌تواند رخ بدهد.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تبریز خاطرنشان کرد: فاز ۲ خاوران باید تعیین تکلیف شود.