به گزارش شهریار، احمد انیسه گفت: عملیات لایروبی و رفع انسداد کانال دفع آب های سطحی در خیابان رضوان تقاطع شهید حیدری با تلاش نیروهای حوزه معاونت خدمات شهری و اجرائی منطقه انجام شد.وی ادامه داد: در همین راستا پاکسازی، لایروبی و رفع انسداد کانال های مسدودی حوزه که طی بازدید کارشناسان، شناسایی می شود، […]

به گزارش شهریار، احمد انیسه گفت: عملیات لایروبی و رفع انسداد کانال دفع آب های سطحی در خیابان رضوان تقاطع شهید حیدری با تلاش نیروهای حوزه معاونت خدمات شهری و اجرائی منطقه انجام شد.
وی ادامه داد: در همین راستا پاکسازی، لایروبی و رفع انسداد کانال های مسدودی حوزه که طی بازدید کارشناسان، شناسایی می شود، با هدف تسریع در دفع آب های سطحی و جلوگیری از پس زدگی آن ها و بروز مشکلات مختلف برای شهروندان به صورت مستمر در نواحی سه گانه خدمات شهری و اجرائی منطقه تداوم دارد.
عملیات رفع انسداد کانال سرپوشیده مسیر خطیب به سمت راه آهن و همچنین مسیر خیابان رضوان به سمت تقاطع شهید حیدری اجرای عملیات با لایروبی اساسی و پاکسازی لجن ها و پسماند های شهری انباشته شده در طول سالیان گذشته از جمله اقداماتی است که در طول یک ماه اخیر با هدف تأمین امنیت و رفاه شهروندان و ساکنان غرب تبریز اجرا شده است.