شهردار تبریز به همراه رئیس شورای اسلامی شهر و رئیس کمیسیون فرهنگی این شورا با حضور جداگانه در منزل دو شهید دوران دفاع مقدس، با خانواده ایشان دیدار و گفتگو کرد. به گزارش قلم پرس، یعقوب هوشیار پس از گذشت هفت روز از حضور خود در منزل دو شهید دفاع مقدس، امروز نیز با همراهی […]شهردار تبریز به همراه رئیس شورای اسلامی شهر و رئیس کمیسیون فرهنگی این شورا با حضور جداگانه در منزل دو شهید دوران دفاع مقدس، با خانواده ایشان دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش قلم پرس، یعقوب هوشیار پس از گذشت هفت روز از حضور خود در منزل دو شهید دفاع مقدس، امروز نیز با همراهی حجت الاسلام برگی و خانم غفوری به صورت جداگانه در منزل شهید ابراهیم واحدی و علی فغفوری از شهدای دوران دفاع مقدس حضور یافت و با خانواده و مادران ایشان دیدار و گفتگو کرد.