شهردار تبریز با ائمه جماعت سطح منطقه ۷ و مسئولان نواحی بسیج و خانواده‌های معظم و معزز شهدا و جانبازان دیدار کرد. به گزارش قلم پرس، یعقوب هوشیار اظهار کرد: ما تبریز را به ۳۵ ناحیه تقسیم کردیم و هر ناحیه با محوریت یک مسجد، امکاناتی در اختیار مساجد و معتمدان این ناحیه قرار می‌گیرد.شهردار تبریز با ائمه جماعت سطح منطقه ۷ و مسئولان نواحی بسیج و خانواده‌های معظم و معزز شهدا و جانبازان دیدار کرد.

به گزارش قلم پرس، یعقوب هوشیار اظهار کرد: ما تبریز را به ۳۵ ناحیه تقسیم کردیم و هر ناحیه با محوریت یک مسجد، امکاناتی در اختیار مساجد و معتمدان این ناحیه قرار می‌گیرد.