علی‌اکبر نکونام در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران خداآفرین با بیان اینکه مطالعات ژئوتکنیک این شهرستان انجام شده است، افزود: نتیجه این مطالعات زمین‌شناسی شامل بررسی ویژگی‌های فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی خاک و سنگ؛ در دسترس دستگاههای مربوطه است و از این پس باید الزامات نقشه ژئوتکنیک در ساخت و سازها بدون اغماض رعایت شود. […]


علی‌اکبر نکونام در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران خداآفرین با بیان اینکه مطالعات ژئوتکنیک این شهرستان انجام شده است، افزود: نتیجه این مطالعات زمین‌شناسی شامل بررسی ویژگی‌های فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی خاک و سنگ؛ در دسترس دستگاههای مربوطه است و از این پس باید الزامات نقشه ژئوتکنیک در ساخت و سازها بدون اغماض رعایت شود.

وی ابراز امیدواری کرد:  با اجرای درست الزامات این نقشه که در آن مخاطرات احتمالی از جمله؛ لغزش، رانش و فرونشست شناسایی شده است، حوادث ساختمانی در خداآفرین به حداقل می‌رسد.

نکونام ادامه داد: هم اکنون در شهرستان خداآفرین، یک شهر و دو روستا از قبیل؛ شهر خمارلو و روستاهای گرمناب و ساری‌بیگلو دچار رانش شدید بوده و در معرض خطر هستند که روستای ساری‌بیگلو در دست جابه‌جایی است.