اکیپ های معاونت فنی و عمرانی منطقه ۱ در راستای اجرای طرح ” نگهداشت شهری ” اقدام به اجرای عملیات درزگیری آسفالت در محدوده چهار راه شریعتی ولیعصر(عج) به طول ۱۲۰ متر کردند. به گزارش قلم پرس، اکیپ های منطقه ۱ طبق برنامه‌ریزی جهت اجرای طرح ” نگهداشت شهری ” در چندین مسیر پر تردد  […]اکیپ های معاونت فنی و عمرانی منطقه ۱ در راستای اجرای طرح ” نگهداشت شهری ” اقدام به اجرای عملیات درزگیری آسفالت در محدوده چهار راه شریعتی ولیعصر(عج) به طول ۱۲۰ متر کردند.

به گزارش قلم پرس، اکیپ های منطقه ۱ طبق برنامه‌ریزی جهت اجرای طرح ” نگهداشت شهری ” در چندین مسیر پر تردد  منطقه جهت ساماندهی و آرام سازی مسیرها اقدام به درزگیری آسفالت کردند که در بخشی از این برنامه ریزی محدوده چهار راه شریعتی واقع در ولی عصر(عج) عملیاتی شد.
اجرای این طرح به صورت شبانه در مسیرهای تعیین شده انجام و ساماندهی می شود که در مسیر چهار راه شریعتی ولیعصر(عج) شب گذشته حدود ۱۲۰۰ متر از آسفالتهای این مسیر درزگیری شدند.