درخواست برگزاری جلسه علنی برای پاسخ به ابهامات را داریم
درخواست برگزاری جلسه علنی برای پاسخ به ابهامات را داریم

مدیرعامل سازمان قطار شهری تبریز و حومه در حاشیه برگزاری جلسه شورای اسلامی این شهر خواستار برگزاری جلسه علنی برای پاسخ به ابهامات پیش آماده در خصوص روند سوال از عملکرد مترو شد.

به گزارش قلم پرس، مصطفی مولوی فرد در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: بنا به دستور ارائه شده در دویست و چهارمین جلسه علنی شورای شهر مقرر بود تا در قالب گزارش عملکرد به سوالات یکی از اعضای شورا پاسخ داده شود.

وی افزود: در دستور جلسه فوق زمان مشخصی برای ارائه گزارش در نظر گرفته شده و سوالات قبلا بصورت کتبی ارائه شده بود مقرر بود جلسه امروز برای پاسخگویی به آن سوالات باشد.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه زمان لازم برای پاسخ به سوالات در نظر گرفته نشد و این موضوع بیشتر ایجاد ابهام می کند تا سوال و صحبت های جلسه فوق نیز بر ابهامات دامن می زند .

مولوی گفت: از رئیس محترم شورا تقاضا دارم که پاسخ های سازمان قطار شهری نیز در جلسه علنی طرح شود تا مردم نیز در جریان تمامی امور قرار بگیرند.

گفتنی است یکی از دستور جلسات دویست و چهارمین جلسه علنی شورای شهر پرداختن به موضوع پاسخ به سوالات در خصوص عملکرد مترو‌تبریز بود و با وجود اینکه مسعودی ریحان سوالاتی در این خصوص مطرح کرده بود بعد از طرح مجدد سوالات زمانی برای پاسخگویی نماند و در اقدامی قابل تامل وی برای تمدید زمان جلسه و شنیدن جواب ها نیز رای مثبت نداد.