دادستان خداآفرین : افزایش محدوده شهر خمارلو در دستور کار قرار بگیرد
دادستان خداآفرین : افزایش محدوده شهر خمارلو در دستور کار قرار بگیرد

دادستان عمومی و انقلاب خداآفرین با تاکید بر افزایش محدوده شهر خمارلو گفت: محدوده مصوب برای شهر خمارلو مربوط به دو دهه قبل بوده و محدوده مصوب پاسخگوی نیاز اهالی شهر خمارلو نمی باشد.

به گزارش قلم پرس، جمیل خانی در نشست حفاظت از حقوق عامه با محوریت بررسی بحران رانش زمین شهر خمارلو با تاکید بر تسریع در تثبیت و پایدارسازی منطقه ای که رانش به وقوع پیوسته اظهار داشت: برای پیشگیری از ساخت و سازهای خارج از شهر باید افزایش محدوده شهر در دستور کار قرار گیرد.

دادستان خداآفرین با تاکید بر پیگیری افزایش محدوده شهر از طریق دفتر فنی استانداری آذربایجان شرقی، خاطرنشان کرد: محدوده مصوب برای شهر خمارلو مربوط به دو دهه قبل است و محدوده مصوب پاسخگوی نیاز اهالی شهر خمارلو نمی باشد.

این نشست در محل فرمانداری شهرستان خداآفرین و با حضور مدیریت بحران استان و مسئولین سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، اداره کل راه و شهرسازی و سایر نهادها برگزار شد.