حضور مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی در تمرینات ارکستر هنرستان موسیقی استاد اقبال آذر
حضور مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی در تمرینات ارکستر هنرستان موسیقی استاد اقبال آذر

مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی در تمرینات ارکستر هنرستان موسیقی استاد اقبال آذر حضور یافت. علیرضا کندوانی مدیر هنرستان از حضور مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان به معاون هنری و سینمایی در تمرینات ارکستر دو هنرستان اقبال آذر و کوثر خبر داد. کندوانی حضور مدیر کل اداره فرهنگ […]


مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی در تمرینات ارکستر هنرستان موسیقی استاد اقبال آذر حضور یافت.

علیرضا کندوانی مدیر هنرستان
از حضور مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان به معاون هنری و سینمایی در
تمرینات ارکستر دو هنرستان اقبال آذر و کوثر خبر داد.

کندوانی حضور مدیر کل اداره
فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در تمرینات گروهی دو هنرستان موسیقی استاد اقبال آذر و
کوثر را نشان دهنده اهمیت آموزش هنر اصیل به صورت رسمی دانست و افزود: بر اساس
شاخص های ارزیابی بر عملکرد مدارس و مراکز آموزش و پرورش وابسته به دستگاههای
دولتی هنرستان استاد اقبال آذر در پیشبرد اهداف آموزشی، تدوین برنامه ها، فوق
برنامه ها و همچنین کیفیت بخشی آموزش های تخصصی همواره زبان زد مراکز آموزشی علی
الخصوص اداره کل آموزش و پرورش استان بوده است.

کندوانی اضافه کرد: در این
بازدید مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در جلسات تمرین ارکستر های جهانی
و ایرانی دو هنرستان حضور یافت و قطعاتی از ارکسترهای آذری، ایرانی، گیتار و
……را شنید. همچنین در این  بازدید گروه کر دو هنرستان قطعات آماده شده
برای کنسرت پایان سال تحصیلی را در حضور مدیر کل ارشاد به اجرا گذاشتند.

براساس این گزارش هنرستان
موسیقی استاد اقبال آذر تبریز وابسته به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان
شرقی بوده و در دو رشته موسیقی جهانی و ایرانی اقدام به جذب و پرورش استعدادهای
هنری در حوزه موسیقی می نماید.