محسن مهرعلی زاده ،رییس سازمان تربیت بدنی دولت اصلاحات و استاندار سابق استانهای خراسان و اصفهان ، پنج شنبه ۲۳ اردیبهشت ماه با حضور در وزارت کشور برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد. ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ / ۱۸:۵۷

محسن مهرعلی زاده ،رییس سازمان تربیت بدنی دولت اصلاحات و استاندار سابق استانهای خراسان و اصفهان ، پنج شنبه ۲۳ اردیبهشت ماه با حضور در وزارت کشور برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد.