جلسه علنی شورای اسلامی شهر تبریز با حضور شهردار و نمایندگان مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی
جلسه علنی شورای اسلامی شهر تبریز با حضور شهردار و نمایندگان مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی

جلسه علنی عصر امروز شورای اسلامی شهر تبریز با حضور شهردار و نمایندگان مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی برگزار شد. عکس: محمد باقری‌نیا
جلسه علنی عصر امروز شورای اسلامی شهر تبریز با حضور شهردار و نمایندگان مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
عکس: محمد باقری‌نیا