جلسه بررسی کاهش مخاطرات حوادث و سوانح در حوزه پدافند غیرعامل برگزار شد
جلسه بررسی کاهش مخاطرات حوادث و سوانح در حوزه پدافند غیرعامل برگزار شد

جلسه توجیهی «بررسی کاهش مخاطرات حوادث و سوانح و رتبه بندی آن در حوزه پدافند غیرعامل» به ریاست مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری آذربایجان شرقی تشکیل شد. محمد بیگ در این جلسه گفت: در حوزه عمل و وظایف بحران و پدافند غیرعامل اشتراکات زیادی وجود دارد همین امر باعث شده سازمان پدافند غیرعامل و وزارت کشور […]


جلسه توجیهی «بررسی کاهش مخاطرات حوادث و سوانح و رتبه بندی آن در حوزه پدافند غیرعامل» به ریاست مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری آذربایجان شرقی تشکیل شد.

محمد بیگ در این جلسه گفت: در حوزه عمل و وظایف بحران و پدافند غیرعامل اشتراکات زیادی وجود دارد همین امر باعث شده سازمان پدافند غیرعامل و وزارت کشور در خصوص ادغام یا تفکیک وظایف آنها تجدید نظر کند.

وی خاطرنشان کرد: ۵۶ مخاطره که امکان وقوع آنها در کشورمان وجود دارد، از طریق سازمان بحران کشور شناسایی شده که جهت تهیه و تدوین برش استانی و شهرستانی به استان‌ها ارجاع شده و دستگاه های اجرایی و متولیان استانی نیز بایستی با نظرکارشناسی و دقیق نسبت به تدوین سند و اولویت بندی مخاطرات ارجاعی اهتمام بورزند.

حسین‌پور، نماینده مجری طرح در استان نیز با بیان اینکه از بین ۵۶ مخاطره شناسایی شده، ۱۵مخاطره در مرکز استان پیش بینی شده، تاکید کرد: بر اساس نظرات و پیشنهادات دستگاه‌های اجرایی استانی و شهرستانی، تعداد این مخاطرات قابل افزایش و حتی کاهش یا به نوعی قابل ادغام و تفکیک نیز می‌باشد.

وی ادامه داد: پس از تکمیل و تدوین سند راهبردی برش استانی و شهرستانی در راستای مهار و مقابله با مخاطرات و مدیریت پاسخ به عملیات، قاعدتاً بودجه نیز بر همین اساس تخصیص خواهد یافت. لذا لازم است کلیه دستگاه ها بایستی در جهت تکمیل این سند همکاری حداکثری داشته باشند.