به گزارش شهریار، رنجبرپور رییس اداره نظارت بر توسعه و حفظ فضای سبز سازمان با ذکر این خبر گفت: گزارش های تصویری بعد از بارش های اخیر نشان دهنده اجرای دقیق آیتم های ترمیم‌اساسی تراس و تشتک پای درختان، درختچه ها همچنین احداث خشکه چینی و خالی کردن پشت سد بندهای قدیمی در دامنه های پرشیب […]

به گزارش شهریار، رنجبرپور رییس اداره نظارت بر توسعه و حفظ فضای سبز سازمان با ذکر این خبر گفت: گزارش های تصویری بعد از بارش های اخیر نشان دهنده اجرای دقیق آیتم های ترمیم‌اساسی تراس و تشتک پای درختان، درختچه ها همچنین احداث خشکه چینی و خالی کردن پشت سد بندهای قدیمی در دامنه های پرشیب عینالی مهمترین عامل در جلوگیری از جاری شدن سیل به نقاط پایین دست کوه و اتوبان پاسداران شده است.
وی بر توسعه و حفظ فضای سبز سازمان عون‌بن‌علی افزود : باران های فصلی مهمترین منابع آبیاری مورد نیاز فضای سبز در فصل بهار می باشد و با توجه به تاثیر تراس بندی بر کاهش سرعت روان آب های سطحی و  جذب‌حداکثری آب در پای درختان با رعایت اصول فنی و کیفی در ایجاد و ترمیم اساسی تشتک‌ها و تراس بندی‌ها هدر رفت این نعمت الهی را به حداقل برسانیم.