جدیدترین نوشته وزیر فرهنگ در فضای مجازی همزمان با روز ملی سینما
جدیدترین نوشته وزیر فرهنگ در فضای مجازی همزمان با روز ملی سینما

محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ همزمان با روز ملی سینما جدیدترین نوشته خود در فضای مجازی را منتشر کرد و نوشت: «سینما به عنوان هنر روایتگر می‌تواند با به تصویر کشیدن روایت های اصیل ایرانی، دنیا را مبهوت زیبایی های کشور کند». در جدیدترین نوشته وزیر فرهنگ در فضای مجازی «توئیتر» آمده است: «هنر در آغاز […]محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ همزمان با روز ملی سینما جدیدترین نوشته خود در فضای مجازی را منتشر کرد و نوشت: «سینما به عنوان هنر روایتگر می‌تواند با به تصویر کشیدن روایت های اصیل ایرانی، دنیا را مبهوت زیبایی های کشور کند».

در جدیدترین نوشته وزیر فرهنگ در فضای مجازی «توئیتر» آمده است: «هنر در
آغاز ‎گام دوم انقلاب اسلامی باید پیشتاز باشد و در این میان سینما به
عنوان هنر روایتگر و تاثیر گذار می‌تواند با به تصویر کشیدن روایت های اصیل
ایرانی دنیا را مبهوت زیبایی های این مرز و بوم کند.‎ روز ملی سینما بر
تمامی اهالی سینما ایران گرامی باد.»