به گزارش شهریار، رسول وظیفه شناس در این بازدید با اشاره به اهمیت رسیدگی به مشکلات موجود در محلات منطقه ۱۰ گفت:  در راستای مناسب سازی عبور و مرور و تامین رفاه حال شهروندان و به منظور هدایت اصولی و صحیح آب های سطحی محله، بعد از اتمام عملیات پی کنی و زیر سازی، عملیات […]

به گزارش شهریار، رسول وظیفه شناس در این بازدید با اشاره به اهمیت رسیدگی به مشکلات موجود در محلات منطقه ۱۰ گفت:  در راستای مناسب سازی عبور و مرور و تامین رفاه حال شهروندان و به منظور هدایت اصولی و صحیح آب های سطحی محله، بعد از اتمام عملیات پی کنی و زیر سازی، عملیات آبروسازی و جدول گذاری کوچه مشک عنبری واقع در خیابان شهید امام دوست توسط معاونت فنی و عمرانی منطقه ۱۰ در حال اجرا است.

وی تصریح کرد: طول مسیر جدول گذاری  ۲۱۰ متر و از نوع گرده ماهی است که بعد از اتمام عملیات ساماندهی و آبروسازی نسبت به آسفالت ریزی این محل اقدام میشود.

شهردار منطقه ۱۰ خاطر نشان کرد: ساماندهی محلات اعم از آبروسازی و آسفالت ریزی در کنار سایر پروژه های عمرانی و خدماتی از اولویت های کاری این شهرداری است که خوشبختانه تا کنون توانسته ایم در سایه تلاش های معاونت عمران و خدمات منطقه پاسخگوی بسیاری از درخواست های اهالی باشیم.