به گزارش شهریار، در ادامه اجرای عملیات های عمرانی مجتمع تاریخی فرهنگی باغشمال تبریز، معاونت فنی و عمرانی منطقه عملیات جدول گذاری در خیابان های بین سالن های موجود را شروع کرد. جدول گذاری حاشیه خیابان های موجود در محوطه ۱۱ ساختمان مجتمع، برای جداسازی حریم فضاهای سبز و سطح خیابان ها، با کف پوش […]

به گزارش شهریار، در ادامه اجرای عملیات های عمرانی مجتمع تاریخی فرهنگی باغشمال تبریز، معاونت فنی و عمرانی منطقه عملیات جدول گذاری در خیابان های بین سالن های موجود را شروع کرد.

جدول گذاری حاشیه خیابان های موجود در محوطه ۱۱ ساختمان مجتمع، برای جداسازی حریم فضاهای سبز و سطح خیابان ها، با کف پوش های بتنی  اجرا خواهد شد.

معاونت فنی و عمرانی منطقه قبل از شروع جدول گذاری ها، عملیات تخریب سازه های اضافی خارج از نقشه ۱۱ سالن به جا مانده و نگه داشته شده از پادگان سابق ارتش در مجتمع تاریخی فرهنگی باغشمال را جهت بهسازی برای استفاده های پیش بینی شده، به اتمام رسانده و همزمان با این عملیات، رنگ آمیزی سقف شیروانی ساختمان ها را نیز مطابق نظر کارشناسان سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز، اجرا می کند.