به گزارش شانا، حسن افتخاری اظهار کرد: براساس گزارش شرکت ملی گاز، تا پایان سال ۱۳۹۹ تعداد ۱۱۶۸ واحد تولیدی و صنعتی در خراسان رضوی از محل اعتبارات ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و مستند به مصوبه شورای اقتصاد گازرسانی شده است. وی افزود: با گازرسانی انجام‌شده به این تعداد واحد تولیدی و صنعتی […]

به گزارش شانا، حسن افتخاری اظهار کرد: براساس گزارش شرکت ملی گاز، تا پایان سال ۱۳۹۹ تعداد ۱۱۶۸ واحد تولیدی و صنعتی در خراسان رضوی از محل اعتبارات ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و مستند به مصوبه شورای اقتصاد گازرسانی شده است.

وی افزود: با گازرسانی انجام‌شده به این تعداد واحد تولیدی و صنعتی در خراسان رضوی، ۶۶ میلیون و ۸۶۱ هزار لیتر سوخت مایع صرفه‌جویی شده که این موضوع افزون بر کاهش هزینه‌های تولید، سبب کمک به رشد اقتصادی استان و کشور و حفظ و صیانت از محیط زیست می‌شود.

مدیرعامل شرکت گاز استان خراسان رضوی ادامه داد: طبق این طرح که از سه سال گذشته آغاز شده، اعتبار مورد نیاز برای اجرای شبکه و گازرسانی تا جلو در واحدهای تولید و صنعتی از سوی شرکت ملی گاز ایران و وزارت نفت نفت تأمین می‌شود.

افتخاری تصریح کرد: یکی از سیاست‌های شرکت گاز استان حمایت و پشتیبانی از مجموعه‌های تولیدی و صنعتی است که در سه سال گذشته رقمی بیش از ۲۹۰ میلیارد تومان برای گازرسانی به واحدهای تولیدی و صنعتی مشمول مصوبه شورای اقتصاد در این استان هزینه شد.

وی تأکید کرد: با توجه به نام‌گذاری سال ۱۴۰۰ با عنوان سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها، شرکت گاز خراسان رضوی مصمم است امسال نیز بیشترین سهم و عملکرد کشور را در زمینه تأمین سوخت پاک گاز طبیعی و گازرسانی به واحدهای تولیدی و صنعتی با استفاده بهینه از ظرفیت قانونی ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید محقق کند.