شهردار تبریز از تلاش برای تکمیل پارک موزه دفاع مقدس تا هفته دفاع مقدس (شهریور) خبر داد. به گزارش قلم پرس، یعقوب هوشیار صبح امروز در جلسه هماهنگی تکمیل پارک‌موزه دفاع مقدس اظهار کرد: در این پروژه برخی مشکلات وجود دارد که باید روی آن‌ها متمرکز شده و حل کنیم.شهردار تبریز از تلاش برای تکمیل پارک موزه دفاع مقدس تا هفته دفاع مقدس (شهریور) خبر داد.

به گزارش قلم پرس، یعقوب هوشیار صبح امروز در جلسه هماهنگی تکمیل پارک‌موزه دفاع مقدس اظهار کرد: در این پروژه برخی مشکلات وجود دارد که باید روی آن‌ها متمرکز شده و حل کنیم.