توییتر ربیعی خطاب به لاریجانی / کتاب شازده کوچولو رابرای لاریجانی می فرستم
توییتر ربیعی خطاب به لاریجانی / کتاب شازده کوچولو رابرای لاریجانی می فرستم

علی ربیعی با بیان اینکه کتاب شازده کوچولو رابرای لاریجانی می فرستم، گفت: خودت رامحاکمه کن.سخت ترین کار دنیاست.اینکه بتونی درباره خودت قضاوت درستی داشته باشی وعادلانه خودت رو محاکمه کنی“ به گزارش قلم پرس علی ربیعی در توییتر خود نوشت: ‏کتاب شازده کوچولو رابرای لاریجانی می فرستم زیراین متن خط می کشم: “ فرمانروا به […]

علی ربیعی با بیان اینکه کتاب شازده کوچولو رابرای لاریجانی می فرستم، گفت: خودت رامحاکمه کن.سخت ترین کار دنیاست.اینکه بتونی درباره خودت قضاوت درستی داشته باشی وعادلانه خودت رو محاکمه کنی“
به گزارش قلم پرس علی ربیعی در توییتر خود نوشت: ‏کتاب شازده کوچولو رابرای لاریجانی می فرستم زیراین متن خط می کشم: “ فرمانروا به شازده گفت: تو را وزیردادگستری می کنم. شازده:کسی نیست که من اورا محاکمه کنم. فرمانروا گفت:خودت رامحاکمه کن.سخت ترین کار دنیاست.اینکه بتونی درباره خودت قضاوت درستی داشته باشی وعادلانه خودت رو محاکمه کنی“