معاون گردشگری آذربایجان شرقی از توسعه تجارت فرامرزی با همکاری اتاق بازرگانی استان خبر داد.


معاون گردشگری آذربایجان شرقی از توسعه تجارت فرامرزی با همکاری اتاق بازرگانی استان خبر داد.