شهردار منطقه ۹ تبریز از اجرای عملیات زیرسازی و ترمیم آسفالت معابر حوزه استحفاظی شهرداری منطقه ۹ تبریز با توزیع ۸۰۰ تن آسفالت خبر داد. به گزارش قلم پرس،  محمد حسین زاده با اشاره به اهمیت بهسازی معابر و تسهیل در تردد وسایل نقلیه گفت: با هدف کاهش و روان سازی ترافیک، ایمنی در تردد […]شهردار منطقه ۹ تبریز از اجرای عملیات زیرسازی و ترمیم آسفالت معابر حوزه استحفاظی شهرداری منطقه ۹ تبریز با توزیع ۸۰۰ تن آسفالت خبر داد.

به گزارش قلم پرس،  محمد حسین زاده با اشاره به اهمیت بهسازی معابر و تسهیل در تردد وسایل نقلیه گفت: با هدف کاهش و روان سازی ترافیک، ایمنی در تردد شهروندان، وسایل نقلیه و همچنین بهسازی معابر، عملیات زیرسازی و ترمیم آسفالت معابر حوزه استحفاظی شهرداری منطقه ۹ توسط اکیپ های معاونت های خدمات شهری و فنی و عمرانی این شهرداری در حال اجرا است.