اکیپ های معاونت فنی و عمرانی منطقه ۱ در راستای اجرای طرح نگهداشت شهری اقدام به توزیع ۱۵۰ تن آسفالت در مسیرهای خیابان سیلاب قوشخانه، کوی آزادگان و کوچه‌های اطراف نگین پارک کردند. به گزارش قلم پرس، اکیپ های معاونت فنی و عمرانی منطقه ۱ در تداوم اجرای طرح نگهداشت شهری اقدامات ویژه‌ای را در […]اکیپ های معاونت فنی و عمرانی منطقه ۱ در راستای اجرای طرح نگهداشت شهری اقدام به توزیع ۱۵۰ تن آسفالت در مسیرهای خیابان سیلاب قوشخانه، کوی آزادگان و کوچه‌های اطراف نگین پارک کردند.

به گزارش قلم پرس، اکیپ های معاونت فنی و عمرانی منطقه ۱ در تداوم اجرای طرح نگهداشت شهری اقدامات ویژه‌ای را در محلات سطح این منطقه انجام دادند و طبق برنامه ریزی تعیین شده حرکت کردند که یکی از این اقدامات، ساماندهی، اصلاح، زیرسازی و توزیع آسفالت کوچه‌ها معابر و خیابانهای سطح منطقه بوده که با دقت و سرعت در حال انجام است.