مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تبریز از توزیع دفترچه های نرخ کرایه تاکسی سالجاری در نقاط مختلف شهر توسط عوامل گشت و نظارت خبر داد. به گزارش شهریار، قاصدی اظهار کرد: با تصویب افزایش ۳۰ درصدی  نرخ کرایه تاکسی‌های شهر تبریز، نرخ‌های جدید مصوب، تعیین شده و به  رانندگان تاکسی ابلاغ شده است.مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تبریز از توزیع دفترچه های نرخ کرایه تاکسی سالجاری در نقاط مختلف شهر توسط عوامل گشت و نظارت خبر داد.

به گزارش شهریار، قاصدی اظهار کرد: با تصویب افزایش ۳۰ درصدی  نرخ کرایه تاکسی‌های شهر تبریز، نرخ‌های جدید مصوب، تعیین شده و به  رانندگان تاکسی ابلاغ شده است.