به گزارش شهریار، در پی بارش شدید روز گذشته که منجر به جاری شدن سیل در برخی نواحی شهر شده و خساراتی را به بار آورده تمامی نیروهای معاونت حوزه خدمات شهری که به اطلاع قبلی هواشناسی در آماده باش کامل بودند به محض آغاز بارش ها سریعاً وارد اجرای برنامه‌های عملیاتی خود در نواحی مختلف […]

به گزارش شهریار، در پی بارش شدید روز گذشته که منجر به جاری شدن سیل در برخی نواحی شهر شده و خساراتی را به بار آورده تمامی نیروهای معاونت حوزه خدمات شهری که به اطلاع قبلی هواشناسی در آماده باش کامل بودند به محض آغاز بارش ها سریعاً وارد اجرای برنامه‌های عملیاتی خود در نواحی مختلف شهر شدند که از آن جمله می‌توان به بازگشایی زیرگذرها، رفع کانالهای سطح منطقه، جمع آوری سریع گل و لای، مهار سیل در بخش‌های مهم منطقه، هدایت روان آبها به داخل کانال ها و پیشگیری از ورود به منازل و مغازه ها، دیوارکشی در برخی مسیرها و… اشاره کرد.