همزمان با برگزاری اولین مرحله ارزیابی عملکرد شرکت‌های فضای سبز تبریز در فروردین، مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز از کارشناسان این شرکت‌ها و ناظران مقیم و عالی مناطق ۵ و ۶ قدردانی کرد. به گزارش قلم پرس، اکبر امجدی با اشاره به مسئولیت خطیر ناظران در حوزه فضای سبز تبریز گفت: ناظران فضاهای […]همزمان با برگزاری اولین مرحله ارزیابی عملکرد شرکت‌های فضای سبز تبریز در فروردین، مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز از کارشناسان این شرکت‌ها و ناظران مقیم و عالی مناطق ۵ و ۶ قدردانی کرد.

به گزارش قلم پرس، اکبر امجدی با اشاره به مسئولیت خطیر ناظران در حوزه فضای سبز تبریز گفت: ناظران فضاهای سبز در خط مقدم کارهای اجرایی قرار دارند؛ چرا که تا وقتی نظارت خوب باشد، شاهد اتفاقات خوبی در حوزه فضای سبز خواهیم بود.
وی افزود: نظارتی که بر عملکرد این شرکت‌ها صورت می‌گیرد، بایستی ابعاد اقدامات را هم از نظر کیفی و هم از نظر کمی مورد کنکاش و بررسی قرار دهد.