مسئول سیمامنظر شهرداری منطقه ۸، از تداوم کاشت انواع گونه‌های ارقام ردیفی در حاشیه معابر اصلی و فرعی منطقه ۸ خبر داد. به گزارش قلم پرس، ابوالفضل حسینی ضمن اعلام خبر فوق افزود: توسعه فضای سبز در سطح حوزه، از مهمترین اولویت‌های واحد فضای سبز منطقه ۸ است و در این راستا هزاران درختچه و ارقام ردیفی در […]مسئول سیمامنظر شهرداری منطقه ۸، از تداوم کاشت انواع گونه‌های ارقام ردیفی در حاشیه معابر اصلی و فرعی منطقه ۸ خبر داد.

به گزارش قلم پرس، ابوالفضل حسینی ضمن اعلام خبر فوق افزود: توسعه فضای سبز در سطح حوزه، از مهمترین اولویت‌های واحد فضای سبز منطقه ۸ است و در این راستا هزاران درختچه و ارقام ردیفی در حاشیه معابر سطح حوزه کاشت شده است.
وی افزود: عوامل فضای سبز منطقه ۸، بعد از شناسایی مناطق مورد نیاز برای کاشت، انواع درختچه و ارقام ردیفی از قبیل برگ نو، شمشاد و پیراکانتا در این محل‌ها کاشت می‌کنند.