طرح ضربتی نگهداشت شهری با حضور بی‌وقفه اکیپ‌های خدمات شهری و اجرایی شهرداری منطقه ۹ تبریز در حوزه استحفاظی این شهرداری در حال اجرا است. به گزارش قلم پرس، محمد حسین زاده شهردار منطقه ۹ تبریز با اعلام این مطلب، اظهار کرد: طرح ضربتی نگهداشت شهری در حوزه استحفاظی شهرداری منطقه ۹ تبریز از ۲۲ […]طرح ضربتی نگهداشت شهری با حضور بی‌وقفه اکیپ‌های خدمات شهری و اجرایی شهرداری منطقه ۹ تبریز در حوزه استحفاظی این شهرداری در حال اجرا است.

به گزارش قلم پرس، محمد حسین زاده شهردار منطقه ۹ تبریز با اعلام این مطلب، اظهار کرد: طرح ضربتی نگهداشت شهری در حوزه استحفاظی شهرداری منطقه ۹ تبریز از ۲۲ فروردین آغاز و با تلاش‌های شبانه‌روزی همکاران معاونت خدمات شهری همچنان ادامه دارد.