شهردار تبریز در ادامه بازدید از پروژه‌های مقبره‌الشعرا و میدان آذربایجان بر ضرورت تسریع در عملیات عمرانی این پروژه‌ها و رفع نواقص موجود تأکید کرد. به گزارش قلم پرس، یعقوب هوشیار ظهر امروز به همراه جانشین معاونت فنی و عمرانی و مدیرعامل سازمان عمران شهرداری تبریز، از پروژه نیابتی مقبره‌الشعرا بازدید کرده و بر رفع […]شهردار تبریز در ادامه بازدید از پروژه‌های مقبره‌الشعرا و میدان آذربایجان بر ضرورت تسریع در عملیات عمرانی این پروژه‌ها و رفع نواقص موجود تأکید کرد.

به گزارش قلم پرس، یعقوب هوشیار ظهر امروز به همراه جانشین معاونت فنی و عمرانی و مدیرعامل سازمان عمران شهرداری تبریز، از پروژه نیابتی مقبره‌الشعرا بازدید کرده و بر رفع نواقص موجود این پروژه تأکید کرد.