به گزارش شهریار، محمد علی سلیمی در تشریح این خبر گفت: بر اساس آخرین اطلاعیه اعلام شده در خصوص تخفیفات عوارض پروانه ساختمانی در دی ۱۶ درصد، بهمن ۱۳ درصد و بهمن شامل تخفیف ۱۰ درصدی خواهد بود.وی همچنین این شرایط را برای تمامی پرونده های ماده صد نیز مشابه عنوان کرد و افزود: بر […]

به گزارش شهریار، محمد علی سلیمی در تشریح این خبر گفت: بر اساس آخرین اطلاعیه اعلام شده در خصوص تخفیفات عوارض پروانه ساختمانی در دی ۱۶ درصد، بهمن ۱۳ درصد و بهمن شامل تخفیف ۱۰ درصدی خواهد بود.
وی همچنین این شرایط را برای تمامی پرونده های ماده صد نیز مشابه عنوان کرد و افزود: بر این اساس، تخفیف ۱۱ درصدی برای دی، ۸ درصدی در بهمن و اسفند شامل تخفیف ۵ درصدی می شود که این میزان بر مبنای آخرین اطلاعیه اعلام شده است.
شهردار منطقه ۷ با بیان اینکه ساکنان و شهروندان حوزه برای استفاده از این تخفیفات باید به این منطقه مراجعه کنند، اظهار کرد: شهروندان محترم منطقه برای سهولت در پیگیری پرونده های خود و عدم مواجه شدن با مشکل در روزهای پایانی سال نسبت به دریافت پروانه های درخواستی خود اقدام کنند.
سلیمی یادآور شد: این تخفیف ها به منظور فراهم نمودن تسهیلات لازم جهت صدور پروانه های مورد درخواستی و جرایم تخلفات ساختمانی شهروندان سطح منطقه بوده و امیدواریم در روزهای باقیمانده شهروندان بتوانند بهره ببرند.