شهردار منطقه ۲ تبریز گفت: سالن مجموعه خدماتی چند منظوره کارگاه امانی، به امکانات مختلف تجهیز می‌شود. به گزارش قلم پرس، موسی علی پور گفت: سالن مجموعه خدماتی چند منظوره کارگاه امانی که برای استفاده در مواقع بحرانی توسط این منطقه احداث شده، به امکانات مختلف تجهیز می‌شود. وی این سالن چندمنظوره را در محوطه کارگاه […]شهردار منطقه ۲ تبریز گفت: سالن مجموعه خدماتی چند منظوره کارگاه امانی، به امکانات مختلف تجهیز می‌شود.

به گزارش قلم پرس، موسی علی پور گفت: سالن مجموعه خدماتی چند منظوره کارگاه امانی که برای استفاده در مواقع بحرانی توسط این منطقه احداث شده، به امکانات مختلف تجهیز می‌شود.
وی این سالن چندمنظوره را در محوطه کارگاه امانی منطقه در دو هزار متر مربع مساحت اعلام کرد و گفت: سالن مذکور برای استفاده در مواقع بروز حوادث طبیعی از قبیل سیل و زلزله برای اسکان موقت شهروندان احداث شده که برای این امر، تجهیز می‌شود.