سرپرست معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز با اهدای لوحی از زحمات و تلاش های کارمند نمونه شهرداری منطقه ۴ در حوزه معاونت شهرسازی و معماری تجلیل کرد. به گزارش قلم پرس، محمد عزتی با حضور در شهرداری منطقه ۴ تبریز، از زحمات و تلاش های رامین اصغری مسئول طرح و گذربندی این منطقه تقدیر […]سرپرست معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز با اهدای لوحی از زحمات و تلاش های کارمند نمونه شهرداری منطقه ۴ در حوزه معاونت شهرسازی و معماری تجلیل کرد.

به گزارش قلم پرس، محمد عزتی با حضور در شهرداری منطقه ۴ تبریز، از زحمات و تلاش های رامین اصغری مسئول طرح و گذربندی این منطقه تقدیر به عمل آورد.
سرپرست معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز تکریم ارباب رجوع و تسریع امور آن ها را از اولویت های اصلی این معاونت عنوان کرد و افزود: با توجه به ارتباط مستقیم و گسترده معاونت شهرسازی و معماری با شهروندان، لازم است همواره کارکنان این حوزه رفتار و پاسخگویی مناسبی با ارباب رجوع داشته و با آگاهی و تسلط کامل بر مجموع قوانین شهرسازی، نسبت به تسریع اجرای امور شهروندان اهتمام داشته باشند.
وی سیاست های تشویقی کارکنان را عامل ایجاد انگیزه و پیشرفت در آنها دانسته و از تداوم اجرای این سیاست در همه شهرداری های مناطق تبریز خبر داد و گفت: عملکرد کارکنان حوزه شهرسازی و معماری همواره مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد و سعی می‌کنیم تا با پاسداشت از زحمات همه آنان، قدردان این نیروهای متخصص و پرتلاش باشیم.