جواد حقی امروز در گفت وگو با خبرنگار فارس در تبریز اظهار داشت: از کل داوطلبان شوراهای اسلامی در شهرهای سراب، دوزدوزان و شربیان هیچ یک رد صلاحیت نشدند و تنها در شهر مهربان یک نفر مورد تایید قرار نگرفت. وی افزود: بر این اساس تعداد ثبت نام شهرهای چهارگانه ۷۸ نفر بود که ۱۰ […]

جواد حقی امروز در گفت وگو با خبرنگار فارس در تبریز اظهار داشت: از کل داوطلبان شوراهای اسلامی در شهرهای سراب، دوزدوزان و شربیان هیچ یک رد صلاحیت نشدند و تنها در شهر مهربان یک نفر مورد تایید قرار نگرفت.

وی افزود: بر این اساس تعداد ثبت نام شهرهای چهارگانه ۷۸ نفر بود که ۱۰ نفر قبل از اعلام عمومی  انصراف دادند و در سراب ۳۵ نفر، مهربان ۱۴نفر، شربیان ۷ نفر و دوزدوزان ۱۱ نفر به عنوان نامزد معرفی شدند و تعداد رد صلاحیت یک نفر در شهرمهربان بود.

حقی با توصیه به نامزدها برای رعایت مقررات انتخاباتی و تبلیغات گفت: نامزدها مواظب وعده‌های داده شده باشند و خدای ناکرده خارج از اختیارات شوراها وعده و وعید ندهند.

وی تاکید کرد: تبلیغ در مساجد ممنوع اما با تمهیدات صورت گرفته محوطه رو باز مدارس در اختیار نامزدها خواهد بود.

انتهای پیام/۶۰۰۱۰